ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Микробиолошка анализа архивске грађе

Микробиолошка анализа архивске грађе

Аутори: Ненад Грачанин мр.Биљана Тошовић – биолог   Архивска грађа је изворни, репродуковани, писани, цртани, дигитализовани, штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани или на други начин забележени документарни материјал, који је као такав један од...

opširnije
Електронска архивска књига

Електронска архивска књига

АПЛИКАЦИЈА АРХИВСКА КЊИГА   Увод   Канцеларијско пословање у Србији, и поред бројних техничко технолошких иновација које у огромној мери олакшавају и унапређују рад, још увек се грчевито држи старих форми образаца у папирном облику. Бројни закони попут...

opširnije
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944

Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, ВИШИ АРХИВИСТАИсторијски архив Града Новог Сада ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА УВОЈВОДИНИ 1941-1944, II ГРУПА МАСОВНИХ ЗЛОЧИНА(СРЕМ), ПОЧЕТАК ОКУПАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ НДХ, КАО ИПРВИ МЕСЕЦИ „ДРЖАВНО-ПРАВНОГ” УРЕЂЕЊА, Настављајући објављивање едиције...

opširnije