ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ

Радно време 08 – 16 часова од понедељка до петка.

Директор

Директор Историјског архива града Новог Сада је историчар Петар Ђурђев.

Пријем странака је сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Тел: 021 / 6432-214

petar.djurdjev@arhivns.rs

Правна служба

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – Руководилац Одељења за заједничке послове Историјског архива града Новог Сада је правница Бранка Шарић.

Пријем странака је сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Тел: 021 / 6432-214

sekretar@arhivns.rs

Рачуноводство

Дипломирани Економиста за финансијско рачуноводствене послове Историјског архива града Новог Сада је економисткиња Ивана Зечевић.

МБ : 08080796

ПИБ : 102029000

Текући рачун :

racunovodstvo@arhivns.rs