ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

СЕКРЕТАРИЈАТ

Радно време 08 – 16 часова од понедељка до петка.

Директор

Директор Историјског архива града Новог Сада је историчар Петар Ђурђев.

Пријем странака је сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Тел: 021 / 6432-214

petar.djurdjev@arhivns.rs

Правна служба

Шеф Правне службе Историјског архива града Новог Сада је правник Бранка Шарић.

Пријем странака је сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.

Тел: 021 / 6432-214

sekretar@arhivns.rs

Рачуноводство

Шеф Правне службе Историјског архива града Новог Сада је економиста Ивана Зечевић.

МБ : 08080796

ПИБ : 102029000

Текући рачун :

racunovodstvo@arhivns.rs