ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПУБЛИКАЦИЈЕ АРХИВА

Годишњак 3

Годишњак бр. 3 из 2009.године

Годишњак 4

Годишњак бр. 4 из 2010.године

Годишњак 5

Годишњак бр. 5 из 2011. године

Годишњак 6

Годишњак бр.6 из 2012.године

Годишњак 7

Годишњак бр. 7 из 2013.године

Годишњак 8

Годишњак бр. 8 из 2014.године

Годишњак 9

Годишњак бр. 9 из 2015. године

Годишњак 10

Годишњак бр.10 из 2016.године

Годишњак 11

Годишњак бр.11 из 2017.године

КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ

Аналитика

Каталог одабраних садржаја докумената 1941-1944

Годишњак 6

Годишњак број 6 из 2012. године

Каталог изложбе

Нови Сад у ратном вихору

Каталог изложбе

Војни објекти у Новом Саду

ЗАПИСНИЦИ

Записници 1919

Савета града Новог Сада 25. фебруара 1919. године

Записници 1922-1923.

Проширеног савета града Новог Сада 1922 до 1923. године

Записници 1924-1925

Проширеног савета града Новог Сада 1924 до 1925. године

Записници 1926

Проширеног савета града Новог Сада 1926 до 1927. године

Записници 1927

Проширеног савета града Новог Сада 1926 до 1927 и други 1927.

Издања Историјског архива

Водич кроз архивске фондове

Ђорђевић Милоје, Јаношевић Душанка, Караба Јован, Пушкар Војислав, Ступар Десанка, Терљук Руженка, Валрабенштајн Јован.

Заједница архива Војводине, 1980. Сремски Карловци

Срески комитет СКС-Нови Сад (1944-1965)

Ђорђевић Милоје

Каталог докумената

Нови Сад, 1980. том 1.

Срески комитет СКС-Нови Сад (1944-1965)

Ђорђевић Милоје

Каталог докумената

Нови Сад, 1980. том 2.

Срески комитет СКС-Нови Сад (1944-1965)

Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1982. свеска 1-3

Срески комитет Савеза омладине Нови Сад

(1945-1965)

Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 1982. свеска 2-1

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1749-1790)

Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован, Томин Рамадански Драгиња

Каталог докумената

Нови Сад, 1982. свеска 3-1

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1791-1810)

Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1983. свеска 3-2

Срески комитет Савеза омладине Нови Сад

(1945-1965)

Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 1983. свеска 2-2

Срески комитет СКС Бачка Паланка (1944-1960)

Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1983. свеска 4-1

Срески комитет СКС Бачка Паланка (1944-1960)

Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1984. свеска 4-2

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1867-1890)

Караба Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1984. свеска 3-6

Срески одбор ССРН Нови Сад (1955-1960)

Терљук Руженка, Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1985. свеска 5-1

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1891-1910)

Караба Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1985. свеска 3-7

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748-1918)

Гобец Милан

Зборка планова и мапа

Нови Сад, 1985.

Срески комитет СКС Бачка паланка (1944-1966)

Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1986. свеска 4-6

Срески одбор ССРН Нови Сад (1954-1965)

Терљук Руженка, Предојевић Ненад

Аналитички инвентар

Нови Сад, 1986. свеска 5-2

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1911-1918)

Караба Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1987. свеска 3-8

Градско поглаварство Нови Сад (1919-1925)

Ступар Десанка

Каталог докумената

Нови Сад, 1987. свеска 1

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1811-1830)

Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1988. свеска 3-3

Градско поглаварство Нови Сад (1926-1927)

Ступар Десанка, Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 1988. свеска 2

Општинско поглаварство Ср. Каменица (1850-1914), Општина Шајкаш (1915-1937), Кисач (1923-1940)

Ступар Десанка, Валрабенштајн Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 1990. Каталог

Градско поглаварство Нови Сад (1918-1941),

(1928-1931)

Ступар Десанка, Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 1990. свеска 3

Градско поглаварство Нови Сад (1919-1941), Савет (1932-1941)

Ступар Десанка, Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 1992. свеска 4

Градско поглаварство Нови Сад (1919-1941), Градско начелство (1924-1941), Првостепени суд за станове (1919-1927), Техничко одељење (1926-1941)

Ступар Десанка, Терљук Руженка

Нови Сад, 1992. свеска 5

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1831-1850)

Караба Јован, Јелић Томислава

Каталог докумената

Нови Сад, 2000. свеска 3-4

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1851-1860)

Јелић Томислава, Валрабенштајн Јован, Караба Јован

Каталог докумената

Нови Сад, 2002. свеска 3-5-1

Од Петроварадинског шанца до слободног краљевског града Новог Сада

Ненад Предојевић, Јелић Томислава

Каталог изложбе

Нови Сад, 2004.

Из ризнице Историјског архива града Новог Сада

Душко Пантелић, Томислава Јелић, Југослав Вељковски, Десанка Ступар, Вера Брусин, Ненад Предојевић

Каталог изложбе поводом 50 година Архива

Петроварадин, 2004.

Развој канцеларијског пословања и архивске службе у Новом Саду (1748-2004)

Душко Пантелић, Југослав Вељковски

Нови Сад, 2004.

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1861-1866)

Јелић Томислава, Валрабенштајн Јован, Караба Јован, Цветановић Милован, Самарџић Сара

Каталог докумената

Нови Сад, 2005. свеска 3-5-2

Поглед са Петроварадинске стене

Ненад Предојевић

Каталог изложбе поводом 51. годишњице Архива

Нови Сад, 2005.

Среско начелство Нови Сад (1924-1941)

Десанка Ступар, Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 2005.

Хронологија урбаног развоја Новог Сада од 1941.

Десанка Ступар

Архивски списи

Нови Сад, 2006.

Окружни народни одбор Нови Сад (1945-1946)

Десанка Ступар, Терљук Руженка

Каталог докумената

Нови Сад, 2008.

Приче варошких улица

Војислав Пушкар

Прометеј – Историјски архив града Новог Сада

Нови Сад, 2008.

Васа Стајић

Богољуб Савин, Југослав Вељковски

Каталог изложбе

Нови Сад, 2009.

Меморандум и лого – свет пословног писма

(1920-1945)

Ненад Грачанин, Весна Јовин-Марјанац

Каталог изложбе

Нови Сад, 2009.

Професори Јовине гимназије у фондовима новосадског Архива

Душко Пантелић

Каталог изложбе

Нови Сад, 2010.

Енциклопедија Новог Сада-регистри

Душко Пантелић, Југослав Вељковски

Новосадски Клуб, Историјски архив

Нови Сад, 2010.

Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1749-1790)

Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован, Томин-Рамадански Драгиња, Сара Самарџић, Јелић Томислава

Нови Сад, 2010. свеска 3-1

Нови Сад 1961. године

Тања Вељковски, Југослав Вељковски

Каталог изложбе

Нови Сад, 2011.

Битка код Петроварадина 1716. са плановима из бечких архива

Синиша Јокић, Сара Самарџић, Душко Пантелић

Каталог изложбе

Нови Сад, 2011.

Наше прво столеће 1911-2011 ЈГСП Нови Сад

Богољуб Савин, Агнеш Озер, Југослав Вељковски

Историјски архив града Новог Сада

Нови Сад, 2011.

Нови Сад у ратном вихору 1941-1944

Тања Вељковски

Каталог изложбе

Нови Сад, 2011.

Команда места слободног краљевског града Новог Сада, 1941. градско начелство (1941-1944), велики жупан (1941-1944)

Тања Вељковски

Нови Сад, 2011. каталог докумената

Војни објекти у Новом Саду, на размеђу држава и војски

Душко Пантелић, Синиша Јокић

Каталог изложбе

Нови Сад, 2012.

Битка код Петроварадина 1716. ратни извештаји принца Еугена Савојског

превод Јован Валрабенштајн

Каталог докумената

Нови Сад, 2012.

Односи новосадског магистрата и Шајкашког батаљона

Тања Вељковски, Душко Пантелић

Каталог изложбе

Нови Сад, 2013.

Записници проширеног савета града Новог Сада из 1919. године

Тања Вељковски

Зборник докумената

Нови Сад, 2013.

Историјски архив града Новог Сада 1954-2014

Југослав Вељковски, Тања Вељковски, Душко Пантелић

Монографија поводом 60 година Архива

Нови Сад, 2014.

Трагом сећања-Историјски архив града Новог Сада 1954-2014

Југослав Вељковски, Тања Вељковски, Душко Пантелић

Каталог изложбе

Нови Сад, 2014.

Записници проширеног савета града Новог Сада 1920-1921.

Тања Вељковски, Душко Пантелић

Зборник докумената

Нови Сад, 2014.

Записници проширеног савета града Новог Сада 1922-1923.

Тања Вељковски, Душко Пантелић

Зборник докумената

Нови Сад, 2015.

Записници проширеног савета града Новог Сада 1924-1925.

Тања Вељковски, Душко Пантелић

Зборник докумената

Нови Сад, 2016.