Архивске кутије

Услуга набавке аривских кутија за посебне намене број 27/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација предмета у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Модел уговора у поступку...

Мобилна телефонија

Набавка услуга мобилне телефоније број 3/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за давање понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...

Одржавање хигијене

Набавка услуга одржавања хигијене објекта број 2/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Упутство о сачињавању понуда детаљније Спецификација понуде у поступку набавке Подаци о предмету јавне набавке детаљније Опис критеријума за избор понуђача детаљније...

Кетеринг

Набавка услуге кетеринга број 16/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење...