Поправка архивских возова

Поступак набавке услуге поправке архивских возова у депоу број 30А/2021 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније...

Одржавање административне опреме

Одржавање и поправке административне опреме (рачунари, фото-опрема, електронска опрема), број 30/2021 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација материјала у поступку набавке детаљније Позив за упићивање понуда детаљније Образац понуде у поступку...

Регистрација возила

Поступак набавке Техничког прегледа и агенцијске услуге број 46/2021 Одлука о поступку набавке услуга детаљније Позив за подношење понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о закљученом уговору...

Архивске кутије

Поступак набавке Архивске кутије ( материјал за посебне намене ) број 40/2021 Одлука о поступку набавке добара детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда  детаљније Модел уговора у...

Услуга штампања

Спровођење поступка набавке услуга штампања број 11/2021 Одлука о покретању поступка набавке штампања детаљније Спецификација услуге штампања у поступку набавке детаљније Позив За упућивање понуде у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке...