Поступак набавке услуге поправке архивских возова у депоу број 30А/2021

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору