Услуга превоза у иностранство

Набавка услуге превоза у иностранство број 5/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Услуга смештаја у иностранству

Набавка услуга смештаја у иностранству број 7/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Материјал за културу

Услуга набавке материјала за културу број 37/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Непровидни застори

Поступак набавке провидних застора (завесе) број 45/2022 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Фиксна телефонија и телефакс

Набавка услуге фиксне телефоније и телефакса број 1/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...