Имплементација ФУК

Ангажовање лица за услугу умођења и имплементације  ФУК-а број 14А/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуге у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Хигијена возила

Потупак набавке услуга одржавања хигијене возила у Архиву број 27/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...