Ангажовање лица за услугу умођења и имплементације  ФУК-а број 14А/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуге у поступку набавке

Позив

за подношење понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору