Фолије

Услуга набавке фолије за сталну поставку број 27А/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Услуга информисања

Набавка услуга информисања (дневна штампа) број 9А/2023 Одлука о спровођењу набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Услуга штампања

Јавна набавка услуге штампања број 04/2023 Позив за упућивање понуда детаљније Упутство понуђачима о састављању понуде детаљније Опште подаци о предмету набавке детаљније Опис критеријума за избор детаљније Критеријум за доделу уговора детаљније Обавештење о додели...

Превоз у земљи

Услуга превоза у земљи број 4/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за прикупљање понуда детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније Обавештење о...