Набавка услуга информисања (дневна штампа) број 9А/2023

Одлука

о спровођењу набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору