Јавна набавка услуге штампања број 04/2023

Позив

за упућивање понуда

Упутство

понуђачима о састављању понуде

Опште

подаци о предмету набавке

Опис

критеријума за избор

Критеријум

за доделу уговора

Обавештење

о додели уговора

Обавештење

о додели уговора