Услуга смештаја

Услуга смештаја у земљи – стручна посета број 6/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у поступку...

Поправка лифтова

Поступак набавке, поправка и одрѕавање лифтова  број 26А/2021 Одлука О покретању поступка набаве услуга поправке лифтова детаљније Спецификација Спецификација радова у поступку набавке детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац...

Грађевински радови

Грађевински радови на систему одвођења атмосферских вода број 25А/2021 Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Спецификација Спецификација набавке грађевинских радова детаљније Позив Позив за упућивање понуде у поступку набавке детаљније Образац Образац...

Компијутерске услуге

Поступак набавке Компијутерских услуга број 9/2021 Одлука о поступку набавке Компијутерских услуга детаљније Позив Позив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније Спецификација Спецификација услуге набавке детаљније Образац Образац понуде у поступку набавке...

Молерски радови

Набавка услуга Молерских радова – поновљени поступак број 23/2021 Одлука Поступак набавке молерских радова детаљније Спецификација Спецификација у поступку набавке услуга детаљније Позив За упућивање понуда у поступку набавке детаљније Образац Образац понуде у...