Одржавање хигијене

Одлука о спровођењу поступка набавке 39/2021 , материјал за одржавање хигијене. Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке материјала за одржавање хигијене детаљније Спецификација Спецификација набавке добара у поступку набавке...

Услуга одржавања лифтова

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке 26/2021. Понуђач, Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о покретању поступка јавне набавке детаљније Спецификација Спецификација услуга у поступку јавне набавке детаљније Позив Позив за упућивање понуде у поступку...

Ангажовање службеника за јавне набавке

Одлука о спровођењу поступка набавке, ангажовања лица за јавне набавке – консалтинг Одлука Одлука о спровођењу поступка набавке услуга детаљније Модел Модел уговора у поступку јавне набавке детаљније Позив Поѕив за упућивање понуда у поступку набавке детаљније...

Рачуноводствене услуге

Одлука о спровођењу набавке рачуноводствених услуга. Наручилац Историјски архив града Новог Сада број 07/2021 Одлука О спровођењу набавке рачуноводствених услуга детаљније Модел Модел уговора у поступку набавке рачуноводствених услуга детаљније Образац Образац понуде...

Набавка Интернет-а

Спровођење поступка набавке услуга Интернет-а број 2/2021, наручилац Историјски архив града Новог Сада. Одлука Одлука о спровођењу набавке, услуга Интернет-а детљније Модел Модел уговора у поступку набавке услуге Интернет-а детаљније Образац Образац понуде у поступку...