Противпожарна опрема

Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација потреба јавне набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 15/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив зѕа упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 31/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација материјала у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Преношење архивске грађе

Набавка услуге преношења архивске грађе број 9/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Хигијена

Набавка материјала за одржавање хигијене број 38/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација потреба у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...