Непровидни застори

Услуга набавке непровидних застора (завесе) број 33/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Уградна опрема

Услуга набавке уградне опреме (шине за изложбене паное) број 29/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упићиванје понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Штампање монографије

Услуга штампања монографије број 6/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Упутство понуђачима о понуди детаљније Опис критеријума набавке детаљније Општи део о предмету набавке детаљније Критеријум за доделу уговора детаљније Позив за прикупљање понуда...

Организовање културних дешавања

Услуга организовања културних дешавања број 2/2023 Одлука о покретању поступка детаљније Услуга претходно информ. обавештење детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за организовање активности детаљније Изјава о заинтересованости детаљније...

Гориво

Набавка моторног горива (бензин, дизел, тнг) број 25/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за прикупљање понуда детаљније Спецификација услуга у поступку набавке...