Услуга штампања монографије број 6/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Упутство

понуђачима о понуди

Опис

критеријума набавке

Општи део

о предмету набавке

Критеријум

за доделу уговора

Позив

за прикупљање понуда

Обавештење

о закљученом уговору

Обавештење

о додели уговора