Набавка услуге лица за увођење и имплементацију ФУК-а број 13/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

за подношење понуда

Спецификација

услуга у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору