Поступак набавке изложбених витрина број 31/2023

Одлука

о споровођењу поступка набавке

Спецификација

потреба у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

меничног овласћења – ПРИМЕР

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору