Потупак набавке услуга одржавања хигијене возила у Архиву број 27/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за подношење понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору