Одржавање и поправке административне опреме (рачунари, фото-опрема, електронска опрема), број 30/2021

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

материјала у поступку набавке

Позив

за упићивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору