Спровођење поступка набавке одржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита), број 31/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке

Позив

Позив за упућивање понуда

Спецификација

Спецификација услуга набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке