Набавка услуга електро и машинског одржавања објекта број 5/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

јавни позив понуђачима

Критеријум

за доделу уговора

Упутство

понуђачима за сачињавање понуде

Спецификација

техничка спецификација понуде

Подаци

о предмету јавне набавке

Опис

критеријума са упутствима

Одлука

о додели уговора

Обавештење

о додељеном уговору