Набавка услуга одржавања и поправке лифтова број 18/2023

Одлука

о покретању постука набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о додели уговора