Потупак набавке услуга Мобилних телефона број 3/2021 наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке услуга

Позив

За подношење понуда у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке