Поступак набавке Вода и Пиће број 18/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука по покретању поступка набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Спецификација

Спецификација добара у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке