Спровођење постпка набавке услуге кетеринга број 19/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке

Спецификација

Спецификација добара у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке