Спровођење поступка набавке услуга ресторана и хотела број 17/2021

Одлука

О спровођењу поступа набавке услуга

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Спецификација

Спецификација добара у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговор у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке