Набавка услуге одржавања хигијене објекта број 2/2023

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Упутство

о сачињавању понуде

Општи

подаци о предмету набавке

Опис

критеријума за избор

Критеријум

за доделу уговора

Позив

јавни позив у поступку набавке