Рачуноводствене услуге

Набавка рачуноводствених услуга број 6/2023 Одлука о спровђењу поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке детаљније...

Службеник јавних набавки

Набавка услуга консалтинга јавних набавки број 12/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Одлука 2 о покретању поступка набавке детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуда у поступку набавке...

Канцеларијски материјал

Поступак набавке канцеларијског материјала број 23/2023 Одлука о покретању набавке услуга детаљније Спецификација услуга у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Преношење архивске грађе

Набавка услуга преношења архивске грађе број 7/2023 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за подношење понуда детаљније Спецификација понуде у поступку набавке детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку набавке...

Физичко техничко обезбеђење

Услуга набавке физичко-техничког обезбеђења број 1/2023 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Обавештење о поступку набавке услуга детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Модел уговора у поступку набавке...