Услуга набавке физичко-техничког обезбеђења број 1/2023

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Обавештење

о поступку набавке услуга

Образац

понуде у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о додели уговора