Набавка услуга консалтинга јавних набавки број 12/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Одлука 2

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуда у поступку набавке

Модел

уговора о делу

Обавештење

о додељеном уговору