Набавка услуга преношења архивске грађе број 7/2023

Одлука

о покретању поступка набавке

Позив

за подношење понуда

Спецификација

понуде у поступку набавке

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору