Поступак набавке канцеларијског материјала број 23/2023

Одлука

о покретању набавке услуга

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору