Поступак набавке Компијутерских услуга број 9/2021

Одлука

о поступку набавке Компијутерских услуга

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке

Спецификација

Спецификација услуге набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке