Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

потреба јавне набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке