Одлука о спровођењу поступка набавке услуга преношње архивске грађе број 8/2021.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке услуга

Спецификација

Спецификација у поступку набавке услуга

Позив

Позив за подношење понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке услуга.

Модел

Модел уговора у поступку набавке услуга

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке