Одлука о спровођењу поступка набавке 39/2021 , материјал за одржавање хигијене. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке материјала за одржавање хигијене

Спецификација

Спецификација набавке добара у поступку набавке

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

Обавештење у склопљеном уговору у поступку набавке