Набавка услуга ангажовања лица на заштити од пожара број 16/2021. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке услуга

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке

Позив

Позив за упућивање понуда у поступку набавке.

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обустава 1

Обустава у поступку набавке део 1.

Обустава 2

Обустава у поступку набавке део 2.

Обустава 3

Обустава у поступку набавке део 3.