Одлука о спровођењу поступка набавке услуга безбедности и здравља на раду број 14/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга

Спецификација

Спецификација услуга у поступку набавке

Позив

Позив за подношење понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке услуга

Модел

Модел уговора у поступку набавке услуга

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке