У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/2018 Услуга штампања публикација и годишњака.

Наручилац Историјски архив града Новог Сада. Издавачке и штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи. 

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке .

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору – партија 3