У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2018 Рачунарска опрема. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Рачунарска опрема ( хардверска и софтверска). Критеријум за оцењивање – најнижа понуђена цена.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

О додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности

Обавештење

О закљученом уговору у поступку јавне набавке

Појашњење

Додатне информације у поступку јавне набавке