У отвореном поступку број 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе.

Наручилац : Историјски архив града Новог Сада.Предмет набавке – набавка и монтажа мобилних архивских полица за архивску грађу. Критеријум – најнижа могућа цена.

Позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

Одлука

Одлука о обустави у поступку јавне набавке .

Обавештење

Обевештење о обустави поступка јавне набавке.

Објашњење

Додатне информације у поступку јавне набавке.

Објашњење

Додатне информације у поступку јавне набавке