Набавка рачуноводствених услуга број 8/2022

Одлука

о покретању набавке

Спецификација

услуга у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуда у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору