Јавна набавка услуге одржавања хигијене објекта број 1/2022

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Упутство

о склапању понуде

Опште

подаци о предмету набавке

Опис

критеријума за избор

Критеријум

за доделу уговора

Модел

уговора у поступку набавке

Позив

јавни позив поступка набавке

Одлука

о додели уговора

Обавештење

о закључењу уговора