Поступак набавке, поправка и одрѕавање лифтова  број 26А/2021

Одлука

О покретању поступка набаве услуга поправке лифтова

Спецификација

Спецификација радова у поступку набавке

Позив

За упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке