Грађевински радови на систему одвођења атмосферских вода број 25А/2021

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке

Спецификација

Спецификација набавке грађевинских радова

Позив

Позив за упућивање понуде у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку набавке

Модел

Модел уговора у поступку набавке

Обавештење

О закљученом уговору у поступку набавке