ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добра – електричне енергије ЈНМВ 01/2020. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

позив

За подношење документације у поступку јавне набавке.

документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке.

одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке.

обавештење

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке.