Поправке и одржавање опреме (рачунарске, административне, фотографске), број 29/2022

Одлука

о покретању поступка набавке

Спецификација

услуге у поступку набавке

Позив

за упућивање понуда

Образац

понуде у поступку набавке

Модел

уговора у поступку набавке

Обавештење

о закљученом уговору