Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге осигурања број ОП ЈН 03/2022

Одлука

о спровођењу поступка набавке

Позив

за узимање учеђћа у поступку набавке

Критеријум

за доделу уговора у поступку набавке

Опис

критеријума у поступку набавке

Упутство

за сачињавање понуде набавке

Подаци

о предмету поступка набавке

Обавештење

о додели уговора у поступку набавке