Јавна набавка електро и машинско одржавање објекта број ЈНМВ 4/2020.
Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

позив

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке

документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке

одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке.

обавештење

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке.