Набавка на коју се закон не примењује 6/2020 – одржавање хигијене опреме за саобраћај. Наручилац Историјски архив Града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда.

Спецификација

Предмет јавне набавке.

Одлука

Одлука о спровођењу набавке.

Одлука о обустави поступка